Kastracja

czerwiec 01, 2019

Tomasz Strzyżewski, były pracownik Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, krakowskiej delegatury, ujawnia mechanizmy funkcjonowania PRL-owskiej cenzury. Publikuje w Szwecji w 1977 r. „Czarną Księgę Cenzury PRL”, która powstaje w oparciu o rękopis „Księgi Zapisów i Zaleceń Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk”. „Księga Zapisów i Zaleceń GUKPPiW” zawiera oryginalne i tajne wewnątrz resortowe wytyczne do pracy urzędu GUKPPiW.

Explicyt - znaczy kolofon

grudzień 01, 2019

Jak historia daleko sięga, w księgach pojawiały się exlibrisy, dopiski i kolofony. Oczywiście nie od razu i nie we wszystkich. Początkowo były to tylko dopiski potwierdzające zapłatę – od kogo, dla kogo, które skryba umieszczał na końcu dzieła. Z czasem, dopiski te przekształciły się w kolofony. Umieszczano w nich informacje; na czyje polecenie i za czyjego panowania księga powstała.

Trwała Zimna Wojna. W roku śmierci Stalina, Beria powracając z NRD po stłumionym powstaniu robotniczym podzielił się spostrzeżeniem z partyjnymi kolegami, że należałoby NRD zwrócić wolność, bo gospodarczo nic z nich nie ma, a zbyt drogie jest ich utrzymanie. Ten niezwykle radykalny pomysł uraził Chruszczowa. Chruszczow, do niedawna błazen Stalina ogłasza Berie zdrajcą i wrogiem ludu. Ławrientij Beria, potencjalny kandydat na następcę Stalina zostaje rozstrzelany.

Groch z kapustą

maj 03, 2020

Majowe wybory wywołują wiele ekscytacji – jeszcze nie wyborczych, więc rzec można – a jakże, że są to emocje przedwyborcze. Emocje wywołuje wirus, emocje wywołują decyzje, pojawiają się sprzeczności, pojawiają się obawy, kotłują się burzliwe dyskusje. Brakuje jednomyślności, lecz w wyborach o to chodzi!

75 lat pamięci

styczeń 01, 2020

W tym miejscu dokonał się “Endlösung der Judenfrage” - nazistowski plan rozwiązania kwestii żydowskiej. Auschwitz - miejsce ludobójstwa i największa nekropolia II Wojny Światowej. Na rozkaz dowódcy SS Heinricha Himmlera obóz powstaje w kwietniu 1940 roku. Himmler, po wizytacji kilku obiektów dokonuje wyboru lokalizacji. W początkowych założeniach ma to być obóz kwarantanny. Na to miejsce Himmler wybiera teren dawnych koszar austriackich, w których do wybuchu wojny stacjonowała polska artyleria.

reklama
reklama